Samen leven

levensbeschouwelijke ontwikkeling

vanuit de leefwereld van kinderen

met voorwerpen uit religies

 

'Samen leven' is een lesmethode voor godsdienst-levensbeschouwing waarbij in elke les steeds een thema uit de leefwereld van het kind centraal staat. Een thema waar ieder kind over kan meepraten, zoals thuis, ontspanning, blijdschap en vertrouwen.

1.      In stap 1 wordt elk kind geactiveerd doordat het moet nadenken over eigen ervaringen, gedachten, gevoelens en ideen bij het thema. Er vindt ook een uitwisseling met klasgenoten plaats, zodat de kinderen stilstaan bij de overeenkomsten en verschillen in de klas.

2.      In stap 2 wordt er aan de hand van een voorwerp uit de leskist een uitstapje gemaakt naar een religie. Het verhaal, gebruik of ritueel bij dat voorwerp gaat over het thema uit stap 1.

3.      In stap 3 keren we weer terug bij de kinderen doordat ze nadenken over de zin en betekenis van alles wat ze hebben gehoord en gezien in de les. Zo leren ze te waarderen wat het leven biedt, door zelfreflectie en door de verhalen van klasgenoten en mensen uit verschillende godsdiensten.

Het programma werkt volgens een driejarencyclus met:               

* een leskist in het najaar

* een project rond kerst

* een leskist in het voorjaar

* een project rond pasen

Overzicht jaargang 1 + jaargang 2 + jaargang 3

Er zijn leskisten voor de onder-, midden- en bovenbouw.

In elke leskist zitten vier lessen met de bijbehorende voorwerpen.

In elke leskist zit steeds een voorwerp uit het jodendom, christendom, islam en afwisselend hindoesme of boeddhisme.

De kerst- en paasprojecten bestaan uit een les, een activiteit en een viering.

De kerst- en paasprojecten bevatten geen voorwerpen.

De kerst- en paasprojecten volgen dezelfde drie stappen als de leskistlessen.

En leskist kost 150,-.

Een totaalpakket voor n jaar (leskisten ob, mb, bb voor- en najaar en kerst- en paasproject voor ob, mb, bb) kost 900,- incl.

Als 'Samen leven' wordt gebruikt in een driejarencyclus, dan is deze methode op den duur goedkoper dan methodes die met een abonnement werken.

Klik hier om enkele voorbeeldlessen te bekijken. En hier voor nog meer voorbeeldlessen.

Klik hier om ons implementatietraject te bekijken.

Neem contact op met SOL voor meer informatie: info@sol-identiteitsbegeleiders.nl of Jos Roemer 06-1318 6384.