De ontwikkeling van 'Samen leven'

werd financieel ondersteund door:

“Fonds voor projecten op het grensvlak

van geloof en samenleving.”